Przejdź do głównej zawartości
Osoba używająca laptopa, prawdopodobnie w celu wyszukania odpowiedniego oprogramowania E R P

Znajdowanie odpowiedniego rozwiązania ERP

Problem nie leży w znalezieniu innowacyjnego oprogramowania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP). Chodzi o zawężenie rozważanych opcji do nowoczesnego rozwiązania, które skutecznie upraszcza codzienne procesy pracy, jest zgodne z wymaganiami prawnymi i daje się skalować wraz ze wzrostem firmy.

Jeśli przytłaczają Cię problemy związane z zadecydowaniem, które rozwiązanie ERP należy zaimplementować, skorzystaj z tych kilku wskazówek, które pomogą Ci rozpocząć poszukiwania.


Dlaczego wybór właściwego rozwiązania ERP jest ważny dla firmy

Skuteczne rozwiązanie ERP łączy wszystkie procesy biznesowe, poprawiając możliwości współpracy, wspomagając podejmowanie decyzji opartych na danych i zwiększając produktywność. Poszukaj narzędzi, które umożliwiają:

 • Zarządzanie finansami — poprawa kontroli nad aktywami firmy, przepływami gotówkowymi i księgowością.
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw i operacjami — usprawnianie zakupów, produkcji, zarządzania zapasami i przetwarzania zamówień.
 • Zarządzanie relacjami z odbiorcami — zapewnianie lepszej obsługi klienta przy jednoczesnym zwiększeniu sprzedaży krzyżowej i dodatkowej.
 • Zarządzanie projektami — zarządzanie rozliczeniami i monitorowanie projektów w celu realizacji zadań na czas i w ramach budżetu.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi — przyciąganie i zatrudnianie pracowników, dzięki którym Twoja firma będzie rozkwitać, oraz zarządzanie nimi i wynagradzanie ich.
 • Analizy biznesowe — łatwe w użyciu narzędzia pomagające przy analizach, sprawozdawczości i analizach biznesowych.

Gdy Twoja firma rośnie i poszerza działalność w globalnej skali, ERP umożliwia Tobie i Twojej firmie utrzymanie widoczności i standaryzację procesów biznesowych, dzięki czemu możesz pracować na całym świecie i wchodzić na nowe rynki. Niektóre z korzyści stosowania globalnego oprogramowanie ERP:

 • Współpraca w całej wirtualnej organizacji — łatwa współpraca z innymi działami, partnerami i dostawcami w łańcuchu wartości.
 • Łatwe wchodzenie na nowe rynki — obsługa nowych lokalizacji, miejsc geograficznych i branż przy minimalnym zaangażowaniu informatyków.
 • Upraszczanie środowiska informatycznego —standaryzacja rozwiązania ERP i łatwe wprowadzanie innowacji dzięki wykorzystaniu istniejących inwestycji w infrastrukturę informatyczną.

3 sposoby poszukiwania odpowiedniego rozwiązania ERP

Znalezienie, a następnie zaimplementowanie odpowiedniego oprogramowania ERP może być trudnym zadaniem, ale przy odrobinie przygotowania można wiele osiągnąć. Oto trzy kroki, które pozwolą Ci zacząć:

 1. Dokonaj rozpoznania
  Zawsze dobrze jest zacząć od przeprowadzenia poważnej analizy potrzeb biznesowych, ale równie ważne jest udzielenie sobie szczerej odpowiedzi na pytanie: „Jakie procesy działają u mnie dobrze, a przy czym potrzebuję pomocy?” Po przeprowadzeniu takiego wewnętrznego wywiadu możesz poszerzyć swoje badania, przyjrzeć się temu, co robi konkurencja i zastanowić się, czego oczekują klienci.
 2. Rozważ, jakie masz opcje
  Gdy dobrze rozpoznasz swoje potrzeby i określisz, od których procesów chcesz zacząć, możesz zacząć szukać rozwiązania ERP spełniającego Twoje wymagania. Na początek zastanów się, czego potrzebujesz w bieżącej chwili. Zastanów się, gdzie chcesz się znaleźć w przyszłości i wtedy dopiero poszukaj rozwiązania ERP, które pozwoli Ci tam dotrzeć.
 3. Rozsądnie wybieraj partnerów
  Właściwy partner w zakresie technologii może Ci pomóc w implementacji potrzebnego oprogramowania, od zarządzania finansami po produkcję i zarządzanie łańcuchem dostaw. Najlepszym sposobem oceny wartości relacji z przyszłym partnerem jest zaplanowanie pokazu w celu zorientowania się, czy partner dysponuje umiejętnościami, doświadczeniem i technologią, by pomóc Ci w realizacji zamierzeń.

WSKAZÓWKA: Możesz się dobrze przygotować do korzystania z rozwiązania ERP, ale co z resztą personelu? Dopilnuj, aby wszyscy, od użytkowników po menedżerów działu informatyki, byli w jakimś stopniu zaangażowani w proces wyboru.


Co oferuje rozwiązanie ERP

Wobec takiej liczebności aplikacji ERP należy pamiętać o następujących kwestiach: oprogramowanie ERP powinno ułatwić wykonywanie codziennych zadań, ale jednocześnie ma także wspomagać długoterminowy rozwój firmy. Musi mieć funkcje wspomagające procesy finansowe i operacyjne, musi dawać się przystosowywać do potrzeb firmy i powinno bazować na nowoczesnej platformie zapewniającej automatyzację procesów biznesowych, oferującej analizy i gwarantującej bezpieczeństwo i skalowalność. Oto kilka przykładów innych korzyści, które może zapewnić nowoczesne rozwiązanie ERP.

Przystępność

Wybrane rozwiązanie powinno zawierać różne warianty cenowe korzystne dla Ciebie przy uwzględnieniu wielu czynników, takich jak wielkość firmy, potrzebne funkcje i miejsce przechowywania danych. Pamiętając o całkowitym koszcie posiadania, należy zachowywać gotowość do negocjowania wszelkich kosztów z partnerem w zakresie technologii.

Zgodność

Wybierz oprogramowanie współdziałające z używanymi przez Ciebie procesami biznesowymi, które pozwala je usprawnić. Skuteczne rozwiązanie ERP powinno dać się zainstalować na serwerze, lokalnie lub w chmurze i powinno być dostępne z urządzeń firmowych, takich jak tablety i telefony.

Skalowalność

Skuteczne rozwiązanie powinno łatwo integrować się z innymi programami i usługami, których obecnie używasz, oraz umożliwiać lokalne i globalne skalowanie do wielkości Twojej firmy. To oznacza znajdowanie nowych możliwości biznesowych i rozszerzanie działalności firmy, a także możliwość przenoszenia się między różnymi systemami.

Zabezpieczenia

Jeśli bierzesz pod uwagę przejście do chmury, poszukaj platform ERP wyspecjalizowanych w bezpieczeństwie sieci i danych. Ważne jest też, aby wybrane rozwiązanie umożliwiało spełnienie wymagań prawnych obowiązujących w branży, w której działasz.

Możliwości implementacji

W przypadku chmury implementacja może być najtrudniejszym elementem integracji nowego oprogramowania ERP. Przeanalizuj lokalne i automatyczne opcje implementacji rozwiązań opartych na chmurze. Zalety ERP w chmurze przeanalizujemy później.


Co należy wiedzieć o ERP w chmurze

Istnieje wiele powodów, dlaczego warto zastanowić się nad skorzystaniem z rozwiązania ERP w chmurze: szybkość, elastyczność, ekonomiczność i zdobycie przewagi nad konkurencją.

Oto niektóre z korzyści wynikających z korzystania z ERP w chmurze:

 • Możliwość szybkiego przekształcania firmy.
 • Bezpieczne przechowywanie danych poza siedzibą i zmniejszenie ich wrażliwości.
 • Uniknięcie zakupu kosztownego oprogramowania i sprzętu.
 • Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym na niemal wszystkich urządzeniach.
 • Realizacja potrzeb IT bez konieczności zatrudniania i utrzymywania personelu IT.
 • Korzystanie z opcji elastycznego wdrażania w chmurze i lokalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz wykorzystywanie posiadanych centr danych.
 • Upraszczanie i przyspieszanie zmian procesów biznesowych, bezproblemowa integracja chmury z posiadanymi systemami, łatwe zapewnianie zgodności z przepisami w globalnej skali i korzystanie z elastycznych możliwości rozbudowy.

Zobacz, jakie możliwości ma nowoczesne oprogramowanie ERP

Znajdź odpowiednie rozwiązanie ERP dla swojej firmy dzięki aplikacjom Dynamics 365 z obszaru działań operacyjnych i finansowych — inteligentnym rozwiązaniom biznesowym, które wspomagają wzrost firmy i podejmowanie w czasie rzeczywistym globalnych decyzji na podstawie danych oraz umożliwiają cyfrową transformację firmy.